Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Medzi verejným záujmom a právom na využívaní majetku musí existovať rovnováha (1)

séria A, 1989,č. 163 - Európsky súd – Allan Jacobsson v. Sweden z 25. 10. 1989

Medzi verejným záujmom a právom na využívaní majetku musí existovať rovnováha. Jednotlivé štáty však môžu kontrolovať využívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom prijatím takých zákonov, ktoré na tento účel považujú za nevyhnutné. Pri tom musí existovať rozumný vzťah primeranosti medzi použitými prostriedkami a cieľom, ktorý sa prijatím zákona sledoval.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti