Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V záujme zamedzenia drobenia pôdy (čo je verejný záujem) je možné prijať obmedzujúce pravidlá pre vlastníkov a dedičov

PL. ÚS 36/95

Záujem na zamedzení drobenia určitých druhov pozemkov (lesných, poľnohospodárskych), nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce je možné chápať ako verejný záujem. V dôsledku toho mohol štát zaviesť pravidlá na zamedzenie drobenia pôdy.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti