Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Účel, na ktorý je majetok vyvlastnený, musí byť dodržaný

Appl. No. 40786/98, 2006 - Beneficion Cappella Paolini v. San Marino rozsudok z 13. 10. 2014

Ak dôjde ku obmedzeniu vlastníctva a individuálneho záujmu vo verejnom záujme na realizáciu nejakej činnosti (účelu), tento účel musí byť dodržaný. Ak sa činnosť nerealizuje a vyvlastnený majetok sa na daný účel nevyužíva, je riziko, že verejný záujem (účel) bol len deklarovaný, čo môže porušiť spravodlivú rovnováhu medzi verejným záujmom a individuálnym záujmom držiteľa majetku.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti