Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

V záujme verejného záujmu ochrany osôb je možné obmedziť právo vlastniť zbrane a strelivo

PL. ÚS 15/06-95

Ústavný súd skúmal predpis, ktorý z hľadiska verejného záujmu mal zabezpečiť ochranu osôb pred neoprávnenými a neodôvodnenými útokmi zo strany osôb používajúcich zbrane a strelivo. Obmedzenia držby zbraní vychádzajú z verejného záujmu na ochranu života a zdravia občanov, preto z možnosti držať zbrane vylučuje osoby násilnej povahy alebo osoby inak nebezpečné sebe alebo svojmu okoliu.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti