Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Verejný záujem na urýchlení využívania stavby nie je dostatočný dôvod na obmedzenie účasti v kolaudačnom konaní

PL. ÚS 14/01

Snaha o urýchlenie kolaudačného konania vynechaním vlastníka pozemku môže byť motivovaná verejným záujmom na urýchlení začatia využívania hotových stavieb, to je však nedostatočný dôvod na úplne zbavenie vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, účasti na konaní. S výnimkou extrémnych situácií, vojny atď. a konaní, kde by účasť subjektu zmarila dosiahnutie účelu konania, je potrebné priznať účastníctvo v konaní každému, o koho právach sa bude rozhodovať.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti