Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Účastníkom konania o výrube drevín je aj osoba hájaca verejný záujem

5Sžp/103/2009

Súčasťou ochrany životného prostredia je ochrana prírody a krajiny. Účastníkom konania o výrube drevín by nemal byť iba subjekt, ktorý sa snaží dosiahnuť vydanie súhlasu na výrub z komerčných dôvodov, zo súkromného záujmu (napr. výstavby objektu na svojom pozemku). Dôkladná ochrana prírody a krajiny si vyžaduje vstup do konania aj pre osoby, ktoré pred súkromným uprednostnia verejný záujem na ochrane prírody a krajiny.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti