Databáza rozhodnutí o verejnom záujme

 

« Späť na prehľad rozhodnutí

Verejný záujem na ochrane životného prostredia

3Sžp 2/2008

Verejný záujem na ochrane životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti je mimoriadny a preto mu právny poriadok SR venuje zvýšenú pozornosť. V prípade stretu tohto verejného záujmu s výkonom niektorých práv jednotlivcom je prípustné výkon týchto práv obmedziť. Verejný záujem na ochrane životného prostredia je teda nad súkromné vlastnícke právo. Vlastník aj preto nesmie poškodzovať biotop chráneného druhu živočícha, ktorý je na jeho pozemku.

Databáza rozhodnutí bola spracovaná v rámci projektu "Verejná záujem a záujem verejnosti", ktorý bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
eea grants Nadácia otvorenej spoločnosti